Šią savaitę

(Lapkričio 11-15d.)

Dienos

Valanda

Veiklos pavadinimas

Vieta

4-18

4-15

4-29

4-29

11-15

Literatūros paroda, skirta kalbininko K. Būgos 140 – osioms gimimo metinėms.

Tarptautinis IT  konkursas „Bebras“.

Tarptautinis konkursas „Olympis“.

Tarptautiniai anglų kalbos konkursai „Kings“ ir „Olympis“.

Tolerancijos savaitė.

Pirmadienis

Lapkričio 11 d.

9.00

 

 

9.50

 

10.00

 

14.00

Paskaita „Pirotechnikos priemonių įsigijimas, naudojimas ir atsakomybė“ 5-8 kl.

 

Paskaita „Pirotechnikos priemonių įsigijimas, naudojimas ir atsakomybė“ I-III kl.

 

Išvyka į Žuvininkystės praktinio mokymo centrą (Ib kl.)

 

Talka (IIb kl. mokiniai)

Aktų salė

 

 

Aktų salė

 

 

  

Senjorų namai „Senjorų Eldoradas“

Antradienis

Lapkričio 12 d.

14.50

Kvadratas  5 – 6 kl.

Sporto salė

Trečiadienis

Lapkričio 13 d.

11

 

14

 

14.45

IIb klasės mokinių tėvų susirinkimas

 

Pradinių klasių metodinės grupės posėdis

 

Išplėstinis metodinės tarybos posėdis

310

 

Gardamo sk.

 

105B

Ketvirtadienis

Lapkričio 14 d.

8.00

IIb klasės edukacinė, kultūrinė, pažintinė išvyka

 

Penktadienis

Lapkričio 15 d.

14.50

Kvadratas  5 – 6 kl.

Sporto salė

 

 

__________________________