Šią savaitę

(Vasario 17 - 20 d.)

Dienos

Valanda

Veiklos pavadinimas

Vieta

3-28

10-17

 

Klasės mokinių tėvų susirinkimai.

Literatūros paroda, skirta Algimanto Baltakio 90-osioms gimimo metinėms.

 

Pirmadienis

Vasario 17 d.

10

Direkcinės tarybos posėdis.

306

Antradienis

Vasario 18 d.

10

 

 

10

 

 

10

 

VGK posėdis.

 

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas.

 

Gimnazijos tarybos posėdis.

 

205

 

 

Gardamo sk.

 

 

201

 

 

 

Trečiadienis

Vasario 19 d.

10

Mokytojų tarybos posėdis.

201

Ketvirtadienis

Vasario 20 d.

10

Menų, technologijų, kūno kultūros, dorinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas.

 

 

212

Penktadienis

Vasario 21 d.

 

 

 

 

 

__________________________