Lapkričio mėnesio veiklos grafikas

Diena

Valanda

Pavadinimas

Darbo forma

Atsakingi

Pastabos

4-18

 

„Lietuvos kalbininkas, vienas  žymiausių  kalbos tyrinėtojų, profesorius Kazimieras Būga“

Literatūros paroda, skirta kalbininko 140 – osioms gimimo metinėms

R. Vingienė

K. Toliušienė

 

4-15

 

,,Bebras“

Tarptautinis IT  konkursas

A. Grigonis

V. Bartušienė

 

4-29

 

,,Olympis“

Tarptautinis konkursas

Tiksliųjų, socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

 

4-29

 

„Kings“ ir „Olympis“

Tarptautiniai anglų kalbos konkursai

D. Naujokienė

J. Beitienė

 

6

13

Pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas. Darbuotojų darbo grafiko sudarymo tvarkos aprašas.

 

Erasmus+Ka1 projektas

Mokytojų tarybos posėdis

 

 

Patirties sklaida.

V. Bartušienė,

L. Uselienė,

D. Lengvinienė

 Projekto įgyvendinimo grupė

 

6

 11.10

Pyragų diena

Akcija

J. Beitienė

 

 

 

6

13.00

Integruota geografijos-chemijos pamoka ,,Lietuvos naudingosios iškasenos“.

Pamoka

Z. Kaminskienė

D. Nauburienė

 

 

7

13

Darbas su vaikais, turinčiais aspergerio sindromą (autizmas).

Paskaita

D. Lengvinienė

ŠPT specialioji pedagogė

 

11-15

 

Brandos egzaminų pasirinkimas.

Prašymų brandos egzaminams pildymas.

L. Uselienė

 

11-15

 

Tolerancijos savaitė.                                                         

Akcija

D. Lengvinienė

J. Vingienė

Mokinių taryba

Klasių vadovai

 

12,15

14.50

 Kvadratas  5 – 6 kl.

Mokyklinės tarpklasinės varžybos

B. Galinauskienė

 

13

11

IIb klasės mokinių tėvų susirinkimas

Paskaita, diskusija

L.Šertvytienė

 

13

14.45

Nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatų panaudojimo galimybės.

Penktokų adaptacija.

Išplėstinis metodinės tarybos posėdis

J. Beitienė

 

13

14

Priešmokyklinės grupės, 1- os klasės mokinių adaptacija.

Pradinių klasių metodinės grupės posėdis

S. Kurmienė,

V. Mockuvienė

 

14

 

IIb klasės edukacinė, kultūrinė, pažintinė išvyka

Išvyka

L. Šertvytienė

 

20

14.00

Išlaidų biudžeto projektas

Gimnazijos tarybos posėdis

Tarybos pirmininkas

 

21

8.50-11.10

I klasės mokinių bandomasis elektroninis testavimas

Testavimas

L. Uselienė

 

22-24

22/ 16.00  24/ 13.00

Vaikų ir jaunimo asmenybės ugdymo savaitgalis “Gera žemė” (Mk 4, 3-8)

Projekto įgyvendinimas

 

V. Rupainienė

J. Pūkienė

 

23-27

 

Tinklinio savaitė.

Mokyklinės 8-I kl. merginų ir vaikinų komandų varžybos pereinamajai taurei laimėti

V.Parnarauskienė

B. Galinauskienė

 

25

14.15

2020 m.  veiklos plano struktūra ir rengimo grafikas

Direkcinės tarybos posėdis

V. Bartušienė

 

28

8.00-9.40

Lietuvių k. olimpiada

 

 

Olimpiada I-IV klasių mokiniams

L. Lengvinienė,

R. Vingienė,

J. Daugalienė

 

28

14.00

Mokinių pasiekimų gerinimo galimybės

Klasės vadovų ir tėvų tarybos susitikimas

J. Daugalienė

J. Vingienė

 

25-29

Kl. valandėlių metu

 „Emocinio intelekto ugdymas“

Užsiėmimai 5-IV kl. mokiniams

I. Drūlienė

 

29

13.55

AIDS dienos paminėjimas

Popietė

Ž. Daukšienė,

D. Lengvinienė

 

 

 

 „Kokių tėvų nori vaikai“

Paskaita tėvams

I. Drūlienė

Laikas ir data derinama

 

 

Pirotechnikos priemonių keliamas pavojus

Paskaitos 5-II kl. mokiniams

Ž. Daukšienė,

pareigūnė N. Ropienė

Laikas ir data derinama

 

 

__________________________