Mokyklos tipas – gimnazija (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos), kodas 3125.
Mokyklos teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokyklos pavadinimas - Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija
   Buveinė -  Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiestis, 99204 Šilutės r. sav.
   Elektroninis paštas – vidmok@znaumiestis.silute.lm.lt
   Interneto svetainė  – www.znaumiestis.silute.lm.lt
  
Telefonai – Tel. (8 441) 59 614, 8673 06722
   Faksas –
Faks.( 8 441) 59 63l.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190696786.
Mokymo forma – dieninė.
Mokymo kalba – lietuvių.
Laikinai einanti gimnazijos direktoriaus pareigas – Vilma Bartušienė, III vadybinė kategorija

 

Gimnazijos struktūriniai padaliniai:

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Degučių skyrius
Skyriaus įsteigimo data – 2012 m. rugsėjo 1 d.

Buveinė - Mirglono g. 9, Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen., 99216 Šilutės r. sav.
Vykdomos švietimo programos – pradinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo.

Mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai – grupinis mokymas kasdienio mokymo proceso organizavimo būd ir pavienis mokymasis savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu.

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyrius:
Įsteigimo data – 2016 m. rugsėjo 1 d.

Buveinė Martyno Mažvydo g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., 99417, Šilutės r. sav.

Vykdomos švietimo programos – pagrindinio ugdymo I dalies, pradinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo.

Mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai – grupinis mokymasis kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienis mokymasis savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu.

 

* Klausimus, pastabas, pasiūlymus teikti el. paštu vidmok@znaumiestis.silute.lm.lt

Paieška