Naujienos

 

Vasario 11 dieną gimnazijoje I-IV klasių mokiniais užsiėmimus vedė Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 308-osios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Kęstutis  Dembinskas su savanoriais. Pilietiškumo pamokoje kapitonas K. Dembinskas sakė: ,,Kariai privalo būti susipažinę su savo rajonu, jo apylinkėmis bei žmonėmis. Svarbu žinoti, kuriuo galima pasikliauti visiškai, o kuris galbūt dar laikosi prorusiškų pažiūrų. O karį siųsti į kolektyvines pratybas galima tik tada, kai kiekvienas jų yra individuliai gerai paruoštas. Kiekvienas parengtas karys turi savo pareigas, ir visas būrys dirba sutartinai: vadas, jo pavaduotojas, ryšininkas, kulkosvaidininkas bei kiti“.

Trečią pamoką I a b klasių mokiniai, dalyvavo šaudymo varžybose sporto salėje. Devintokų tarpe taikliausia buvo Indrišiūnaitė Gabija. III-IV klasių mokiniams vyko pamoka apie apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus, atrankos sąlygas, galimas tarnybos vietas, specialybes, socialines garantijas, tobulėjimo ir karjeros galimybes.  Renginys baigėsi III-IV klasių mokinių šaudymo varžybomis.

 

***

 

Šiek tiek daugiau nei 100 dienų likus iki paskutinio skambučio, Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje vasario 7 dieną įvyko tradicinė Šimtadienio šventė, kurios tema buvo Rinkimai/Seimas. Mūsų gimnazijoje jau tapo įprasta, jog per šią šventę ketvirtokams yra skiriamos nominacijos už jų nuopelnus, pomėgius arba bendrus bruožus. Abiturientai linksmai priėmė jiems skirtas nominacijas bei šmaikščias dovanėles. Šventėje netrūko ir kitų staigmenų. Į šventę gausiai susirinko mokytojų, abiturientų tėvelių bei kitų svečių. Šventė pavyko puikiai ir tikimės, jog likusios dienos Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje ketvirtokams bus ne tik darbingos, tačiau smagios ir įsimintinos!

***

Vasario 7 dieną 5-6 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su poete Terese Liorenčiene. Susitikimas vyko trečio aukšto fojė. Poetė nuoširdžiai bendravo su mokiniais, dalijosi savo šiltais prisiminimais, skaitė savo parašytas eiles. Šeštokės Emilija, Amanda, Guoda bei mokytoja Zita Kaminskienė taip pat skaitė poetės eiles. Renginio pabaigoje viešnia mokytojoms padovanojo savo išleistą knygutę ,,Mes karpome, vaidiname, deklamuojame“.

 

***

Vasario 7 dieną miestelio bibliotekoje vyko 5-7 klasių mokiniams proto mūšis ,, Ką žinai apie Lietuvą“. Mokiniai į komandas buvo suskirstyti pagal išsitraukto lapelio spalvą. Proto mūšis susidėjo iš trijų dalių. Pirmoje dalyje mokiniams reikėjo į užduoties klausimus atsakyti taip arba ne, antroje - įrašyti teisingus atsakymus, o trečioje pasirinkti teisingą atsakymą. Užduotys nebuvo sudėtingos, todėl mokiniai noriai jas sprendė. Iš penkių komandų nugalėtoja buvo išrinkta viena komanda.

 

***

Sausio 29 dieną Šilutės savivaldybės Tarybos nario Sigito Majaus kvietimu su I b klasės mokiniais lankėmės Šilutės savivaldybėje. Mokiniai susipažino su Tarybos narių darbu. Posėdžių salėje turėjo galimybę atsisėsti pasirinktoje Tarybos nario kėdėje. Su mokiniais  bendravo  meras Vytautas Laurinaitis, administracijos direktorius Virgilijus Pozingis, Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė ir gimnazijos kuratore  vyriausia specialiste Vida Kubaitiene. Išėję iš posėdžių salės, buvome pakviesti į mero, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjos kabinetus. Savivaldyvės vadovai mokinius vaišino saldainiais. Vyriausios specialistės Vidos Kubaitienės  lydimi nuėjome į Civilinės Metrikacijos skyrių. Su skyriaus veikla supažindino skyriaus vedėja  Lilija Valaitienė. Pasisėmę žinių ir turiningai praleidę laiką grįžome į gimnaziją. Nuoširdžiai dėkojame Tarybos nariui Sigitui Majui už suorganizuotą išvyką ir prasmingą pamoką savivaldybėje.

***

Sausio 17 d. mūsų gimnazijos mokiniai susitiko su jaunaisiais Lietuvos aktoriais Goda Petkute ir Arnu Ašmontu. Ačiū Godai ir Arnui už šiltą, smagų ir prasmingą susitikimą...

***

Sausio 17d.Žemaičių Naumiesčio tinklininkių komanda, šešių rajonų zoninėse varžybose laimėjo p i r m ą vietą.

 

***

Rajono kaimo vietovių mokyklų varžybose merginų tinklinio komanda laimėjo pirmą vietą. Mokytoja V. Parnarauskienė.

 

***

Rajono kaimo vietovių mokyklų varžybose vaikinų tinklinio komanda laimėjo antrą vietą. Mokytoja V. Parnarauskienė.

 

***

Rajone vyko kalėdinių atvirukų  konkursas ,,Piešiame šv. Kalėdas“. Ia klasės gimnazistė Ineta Balčiauskytė laimėjo I vietą.

***

 

Gruodžio 13 dieną gimnazijos mokiniai dalyvavo respublikinėje konferencijoje ,,Pažink Žemaitiją“ Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinėje mokykloje.  Žemaičių  Naumiesčio lankytinas vietas pristatė šeštokai Emilija Mačijauskaitė, Arnas Jonas Vingis ir Gediminas Stancikas (mokytoja Jūratė Daugalienė). Su Frydricho Megniaus veikla supažindino Matas Reikertas ( mokytoja Liucija Šertvytienė). Guoda Majutė  papasakojo apie Žemaičių Naumiesčio pedagogą, istoriką, kraštotyrininką, Žemaičių krašto muziejaus įkūrėją Benediktą Orentą (mokytoja Marytė Lidžiuvienė).

Konferencijoje dalyvavę mokiniai susipažino su Žemaičių krašto istorija, asmenybėmis, Žemaitijos miestelių herbais, senaisiais kultūriniais  arealais ir jų pėdsakais Žemaitijos kraštovaizdyje.

 

***

Gruodžio mėnesį rimties ir susikaupimo metas buvo pažymėtas rytmečiais, kurie vadinosi ,,Tyla Advento gatvėje". Jų buvo keturi - tiek, kiek advento savaičių. Į renginį rinkosi mokiniai su šventinėmis programėlėmis ir dovanomis draugams. Advento rytmetį pradėjo gimnazijos Tėvų tarybos atstovės, uždegdamos pirmąją laukimo žvakę. Mergaičių ansamblio dainuojamos dainos, mokinių paruoštos programėlės nuteikė džiugiai. Rimties ir šventinio laukimo nuotaiką kūrė Advento gatvės balti žibintai, kurie sau į draugiją pasikvietė snaiges. Kiekvieną pirmadienį vis kitų klasių mokiniai rinkosi į rytmetį ,,Tyla Advento gatvėje" ir dalinosi savo širdžių šiluma, kol Švenčių laukimo vainikas pasipuošė keturiomis žvakėmis.

***

 

Sporto šaka

 

 

I

 

II

 

III

I IR JAUNESNIŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ MIŠRIOS KOMANDOS

11.25

 

IIa klasės komanda

 

5 klasės komanda (žaidė supaprastintomis taisyklėmis)

 

7a klasės komanda

MERGINŲ KOMANDŲ TINKLINIO VARŽYBOS

11.26

III kl. komanda

IIb  kl. komanda

Ia kl. komanda

VAIKINŲ KOMANDŲ TINKLINIO VARŽYBOS

11.28

III kl. komanda

IIa  kl. komanda

Ib kl. komanda

PALĖGIAUSIŲ KOMANDŲ VARŽYBOS

11.29

III kl. komanda

IV kl. komanda

Iab kl. komanda

     TINKLINIO SAVAITĖ. Varžybas organizavo ir vykdė mokytoja Vilija Parnarauskienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

***

Lapkričio 28d. mūsų gimnazijos mokytojos J. Beitienė, J. Daugalienė, socialinė pedagogė D. Lengvinienė bei psichologė I. Drūlienė dalyvavo mūsų partnerių, Žygaičių gimnazijos, organizuojamoje konferencijoje-seminare „Saugi emocinė aplinka – ugdymo(si) proceso kokybės užtikrinimo veiksnys“.                       Konferencijos metu mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, metodais ir metodinėmis priemonėmis, paruošė stendinius pranešimus. Pranešimų metu buvo kalbama apie emocinę aplinką ir emocinį klimatą bei kaip tai padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Mokytojai taip pat dalyvavo ir praktiniame užsiėmime „Emocijų raiška pasitelkiant kūrybinį procesą“,  kurį vedė psichologė, LSMU dailės terapijos programos magistro studijų studentė Laura Molčankinaitė. Psichologė Jūratė Savickienė vedė užsiėmimą „Kasdienės įtampos gyvenamoji vieta – Jūsų kūnas. Koks planas jį įveikti?“. Jo metu įgijome žinių, kokiais būdais mažinti stresą ir įtampą, kurti gerą emocinį klimatą.                                                                                                                                                           

***

 

Praėjusį savaitgalį lapkričio 22-24 d. Hermano Šulco Jaunimo sodyboje Kretingos r. buvo vykdomas Projektas: Vaikų ir jaunimo savaitgalis „Gera žemė“ (plg. Mk 4,1-9). Jame dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos mokiniai, bet ir keletą moksleivių iš Švėkšnos ir Šilalės. Projekto programos ir savanorių organizatorės III g. kl. mokinės Vitalija Mišinskaitė ir Karolina Repečkaitė. Vyresnieji draugai vadovavo jaunimo grupelėms: organizavo pokalbius, žaidimus, kūrybines užduotis. Pagrindinis projekto tikslas buvo įsigilinti į Evangelijos palyginimą apie Sėjėją, kuris sėja į žmonių širdis Dievo Žodį. Kokia mūsų širdies „dirva“? Ar ji pasiruošusi priimti tikėjimo, meilės, pasiaukojimo grūdus, krentančius į širdis? Ar nenustelbia jų abejingumas, išsiblaškymas, tuštybė?

Apmąstyti šias nelengvas temas mums padėjo savaitgalio svečiai: Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaitė iš Šilalės s. Vitalija Fedaravičiūtė, katechetas Paulius Auryla iš Viekšnių, Pagėgių parapijos klebonas Kazys Žutautas, Šilalės parapijos vikaras Vaidas Gadeikis, labai brangus ir netikėtas svečias - sodybos šeimininkas, misionierius Ruandoje, kun. selezietis Hermanas Šulcas, šlovinimo ir maldos vakare  giedojo Priekulės parapijos jaunimo choras "Angelų ritmu".

Esame dėkingi šio savaitgalio rėmėjams Lietuvos Katalikų Religinei šalpai, parapijos klebonui Stanislovui Anužiui, „Senjorų Eldoradui“. Jų dėka šis savaitgalis galėjo įvykti.

***

Lapkričio 21 dieną Ia klasės mokiniai lankėsi Žuvininkystės praktinio mokymo centre. Vyko integruota geografijos - karjeros pamoka " Akvakultūra. Žuvų veisimo, auginimo bei perdirbimo specialistų rengimas, karjeros galimybės". Mokiniai susipažino su žuvų veisimo, auginimo bei perdirbimo ypatumais,  specialistų darbo specifika. 

***

Lapkričio 19 dieną  I klasių gimnazistai lankėsi Klaipėdos Socialinių mokslų kolegijoje. Susipažino su kolegijos mokymosi erdvėmis bei mokymosi galimybėmis. Dalyvavo užsiėmimuose: "Kūrybiškumas manyje. Kaip jį ugdyti" ir "X idėja projekto rengime".

***

Nors ir nesišypsom, bet rezultatas puikus. II vieta respublikos zoninėse kvadrato varžybose. Džiaugiamės ir sveikiname berniukų komandą. Šaunuoliai!

***

Lapkričio 22d, gimnazijos mokytojos D. Naujokienė, J. Beitienė, Ž. Daukšienė, J. Vingienė bei pavaduotoja ugdymui L. Uselienė lankėsi švietimo inovacijų parodoje Mokykla 2019. Mokytojos dalyvavo Idėjų mugėje, skirtoje projekto „Kokybės krepšelis“ ir visoms bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms gerinti mokinių pasiekimus. Renginio tikslas – padėti mokykloms atrasti sprendimus rengiant tobulinimo planus ir įgyvendinant pokyčius savo įstaigose.

***

Žemaičių Naumiesčio "Įdomioji biologija" būrelio nariai surengė akciją "Šilutės Beglobiams" surinkti dovanas. Jas surinkę lapkričio 20 d. mokiniai aplankė "Šilutės Beglobiai" organizaciją.
Ten mokiniai pamatė įvairių šuniukų ir kačiukų, bei tris gandrus. Vieną iš kačiukų įsiglobino 8 kl. mokinė. Dėkojame jai ir jos šeimai, kad katinėlis pateko į gerus namus. Vaikai patyrė daug įspūdžių ir pataria visiems apsilankyti!
Ten yra galimybė savanoriauti už socialines valandas! Džiaugiamės, kad aktyviai akcijoje dalyvavo 8 kl., mokiniai. Su gražiausiais linkėjimais “Miau”... 

***

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos berniukų komanda iškovojo I-ąją vietą rajono kaimo vietovių mokyklų kvadrato varžybose. Sėkmės jiems respublikos zoninėse varžybose!!! 

***

Ib klasė dalyvavo edukaciniame užsiėmime Žemaičių Naumiesčio žuvininkystės praktinio mokymo centre.Mokiniai turęjo galimybę susipažinti su žuvininkystės sektoriaus mokymo programomis, karjeros galimybėmis. Edukacinio užsiėmimo lektorius J. Dyglys aprodė žuvų auginimo fermą. Papasakojo apie žuvų veisimo ir auginimo talpas, jų priežiųrą, vandens filtravimo įrangą, vandens pH įtaką žuvų auginimui. Sužinojo, kad kekviena žuvų rūšis prisitaikiusi prie tam tikro vandens pH. Moksleiviai apžiūrėjo šaltavandenių ir šiltavandenių žuvų auginimo baseinus, turėjo galimybę pamaitinti, pačiupinėti ten auginamas žuvis. Susipažino su žuvų auginimu nuo ikrelių iki suaugusių žuvų. Edukacinė išvyka integravo technologijų, chemijos, biologijos, geografijos mokomuosius dalykus bei klasės vadovo veiklą – supažindinimas su profesijomis.

***

Lapkričio 19d. Senjorų Eldorado namai kvepėjo vonios burbulais. Vyko aromapopietė, kurios metu pasišnekučiuodami gaminome vonios burbulus. Popietę vedė biologijos mokytoja Žavinta su būrelio “įdomioji biologija” mokiniais.

***

2019-11-18 vyko kaimo vietovių mokyklų mergaičių, o 2019-11-19 – berniukų, gimusių 2007 m. ir jaunesnių, zoninės kvadrato varžybos. Ir mergaitės, ir berniukai laimėjo II-as vietas zonose ir toliau varžysis finalinėse varžybose.

***

2019-11-11 vyko integruota fizikos ir fizinio ugdymo pamoka “Judėjimo sparta“ su Ib klase. Išklausius grupės “Hiperbolė” dainą apie tai kaip mes skirtingai judame šioje žemėje, mokiniams buvo pristatytos pamokos veiklos, pasiskirstyta grupėmis ir imtasi vykdyti užduotis. Mokiniai atliko skirtingas bėgimo užduotis, skaičiavo savo ir grupės greitį. Savarankiškai matavosi atstumus, fiksavo laiką. Naudojosi matavimo priemonėmis, skaičiuotuvais ir chronometrais. Išsiaiškinome greičiausią klasės mokinį, grupę. Aptarta pamokos nauda, įgyta patirtis. Pamoką vedė fizikos mokytoja Nijolė ir fizinio ugdymo mokytoja Birutė.

 

***

Lapkričio 6d. visoje Lietuvoje vyksta akcija Pyragų diena. Mūsų gimnazijos mokiniai taip pat jau 6 metus dalyvauja šioje akcijoje - kepa gardžius pyragus ir kitokius skanumynus, jais vaišina gimnazijos ir miestelio bendruomenę bei renka aukas. Šiemet surinkta virš 180€, kurie bus paaukoti Mamų unijos statomiems Šeimos namams - pagalbos centrui sunkiai sergančių vaikų šeimoms. Džiaugiamės, kad mūsų bendruomenės nariai dosniai aukoja. Ačiū jiems!
Akciją gimnazijoje organizuoja anglų kalbos mokytoja Jurgita Beitienė.

Daugiau nuotraukų galima pamatyti gimnazijos Facebook'o paskyroje.

 

***

Praėjusią savaitę, mūsų gimnazijos mokytojos svečiavosi Barselonoje. Erasmus+ Ka1 projekto antros dalies metu stebėjo pamokas ir dalinosi patirtimi Sagrada Familia mokykloje. Mokytojos pristatė Lietuvą ir mūsų gimnaziją, stebėjo pamokas ir kitas veiklas, o vakare aplankė kelias garsias Barselonos vietas. Baigiantis projekto Erasmus+ Ka1 darbo stebėjimo veikloms, gimnazijos mokytojos atsisveikino su mokykla partnere Ispanijoje ir aplankė įžymiausią Barselonos vietą Sagrada Familia.

Daugiau nuotraukų galima pamatyti galerijoje arba gimnazijos Facebook'o paskyroje.

***

Spalio 2d. gimnazijoje vyko rajoninis edukacinis renginys VAIŽGANTO KŪRINIŲ VIZUALIZACIJA, skirtas J.T.Vaižganto metams paminėti. ,,Ką mums kalba Vaižgantas po 150- ies metų" tema kalbėjo Kauno J.T. Vaižganto memorialinio muziejaus vadovas Remigijus Jekulevičius. Su programa, vadovaujami mokytojos Jovitos Kiaupienės, svečiavosi Šilutės pirmosios gimnazijos IV- okai. Tauragės r. Žygaičių gimnazijos mokiniai su mokytoja Ineta Maziliauskiene pristatė ,,Vaizdelį apie Tumą ". Mūsų gimnazijos mokinės, vadovaujamos mokytojos Lilijos Lengvinienės, pristatė pateiktis ,,Vaižganto gyvenimo ir kūrybos keliu". ,,Vapsva vabzdžių karalaitė " - taip vadinosi pasakos inscenizacija, kurią kūrė meninės raiškos būrelis ir mokytoja Jūratė Daugalienė. Renginio organizatoriai dėkojo už kūrybišką Vaižganto kūrinių bei rašytojo gyvenimo pristatymą.

 

Daugiau nuotraukų galima pamatyti galerijoje arba gimnazijos Facebook'o paskyroje.

     

 

***

 

     

Penktadienį, spalio 18d., penktokai buvo priimti į Žemaičių Naumiesčio gimnazijos galaktiką. Krikštynos buvo kosmoso tema. Neatpažinti mūsų galaktikos objektai t.y. 5-tokai, prieš krikštynas turėjo susipažinti su visa gimnazijos bendruomene, aplankyti nurodytą kabinetą ir iš darbuotojo gauti parašą. Krikštynų metu penktokai turėjo atlikti ištvermės, greičio, taiklumo, sumanumo, plaučių turio matavimo užduotis. Po kurių dar buvo viena slaptoji užduotis. Užpūsti žvakę užrištomis akimis. Buvo labai linksma, nes vietoj žvakės buvo miltai. Po visų užduočių pentokai buvo pakrikštyti naujais vardais ir prisiminimui kiekvienas gavo po linksmą atšvaitą. Perskaitę priesaiką buvo priimti į Žemaičių Naumiesčio gimnazijos galaktiką.

***

 

  Spalio 11 d. ekskursiją į Vilnių buvo skirta III kl. mokiniams su klasės vadove Žavinta Daukšiene ir Lietuvių kalbos mokytoja Rima Vingiene. Ekskursija vyko po Vilniaus senamiestį, aplankėme VU kiemelius ir Vilniaus Katedros požemius.

 

***

Spalio 9 d. 6a kl. kūrė erdvines kompozicijas - moliūgus žibintus Švėkšnos tradicinių amatų centre moliūgų žibintų dirbtuvėlėse. Edukacinė išvyka integruoja gamtos, dailės, technologijų ir anglų kalbos mokomuosius dalykus. 

     

 

***

 

       Gimnazijos mokytojai nuoširdų AČIŪ taria IVg klasės mokiniams ir jų vadovei Jurgitai Beitienei už puikiai surengtą šventę Tarptautinės mokytojų dienos proga! IV- okų parinkta tema ,,Džiunglės’’ visus įkvėpė pasijusti nekasdieniškai ir ,žinoma, šventiškai (kabinetai buvo papuošti ,,džiungliškai’’, jaunieji mokytojai kūnus dengėsi kailiais, puošėsi plunksnomis).

        Mokytojus su profesine švente sveikino gimnazijos direktorės pareigas laikinai einanti pavaduotoja ugdymui Vilma Bartušienė, gimnazijos Tėvų tarybos vardu  - pirmininkas Sigitas Majus, seniūnijos vardu – seniūnas Virginijus Stasiulis. Aktų salėje pedagogus su rudens simboliu - obuoliais -  pasitiko Mokinių taryba.  Šventės organizatoriai IV – okai pakvietė pasižiūrėti Šilutės mažojo teatro nuotaikingą spektaklį ,,Laisva santuoka’’.

       Dėkojame visiems mokiniams už sveikinimus, gėles ir šventinę nuotaiką. Na, o vykdydami jūsų palinkėjimus būsime sveiki ir rašysime tik gerus pažymius!

      Mokytojai

 

***

 

Rugsėjo 28 d. gimnazijos mokytojų komanda pavadinimu „Linksmoji virtuvėlė“ dalyvavo Mykolinių šventėje jau tradicija tapusiose kopūstienės virimo varžytuvėse. Šaunioji komanda, vadovaujama mokytojos D. Nauburienės, linksmai šurmuliuodama ir pasitardama, išvirė skanią kopūstienę, kuri vertinimo komisijos buvo palankiai įvertinta ir iš 13 varžytuvėse dalyvavusių komandų laimėjo garbingą II vietą.

 

***

Rugsėjo 20d. gimnazijos Meninės raiškos studija svečiavosi Usėnų bibliotekoje, kur vyko renginys, skirtas J.T.Vaižganto metams paminėti ,,Ieškojęs laimės kitiems". Mūsų būrelis parodė vaidinimą pagal pasaką ,,Vapsva vabzdžių karalaitė".

Jaunieji žurnalistai A.J. Vingis ir G. Stancikas

***

 

 

Sveikiname proto mūšio ,,Vokietijos stotyje“ laimėtojus!

Mūsų gimnazijos mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, aktyviai dalyvavo J. Gėtės instituto inicijuotose kūrybinėse veiklose vokiečių kalbos ir kultūros dienai Lietuvoje paminėti.

Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje vyko proto mūšis ,,Vokietijos stotyje“, kuriame mūsų gimnazijos 6 - 9 klasių mokinių komanda laimėjo I vietą.

Sveikiname vokiečių kalbos mylėtojus: Arną Joną Vingį, Pauliną Peter, Edgarą Degutį, Nojų Dyglį, Emą Bartulytę, Samantą Petrošiūtę ir Luką Dyglį!

Mokinius renginiui ruošė vokiečių kalbos mokytoja Romualda Malinauskienė.

***

 

 

 

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktorius L. Genys išlydėtas į pensiją.

Aštuoniolika metų kiekvieną rytą įeidavote pro šias duris. Tvirtai visiems paspaudęs ranką linkėjote sėkmės. Ir tautiškumą puoselėjote iš visos širdies. Drąsinote visus gražiais pavyzdžiais, kartu su mokiniais džiaugėtės jų pasiekimais. Jūsų lydimi užaugo tūkstančiai vaikų. Daug padaryta didelių darbų, didžiuojamės gimnazijos vardu ir džiaugiamės, kad augome kartu.
Puikus jūs buvote laivo kapitonas ir plaukt buvo gera mums kartu. Dar ilgai jus kvies šis kelias, dar ilgai girdėsite skambučio aidą, dar ilgai skambės jaunystės šurmulys. Linkime atrasti jums naujas galaktikas, skristi, nesižvalgant praeitin, palikus pėdsaką mūsų visų širdyse, gražiausių spalvų puokštėje.

Visą straipsnį galima skaityti čia:

http://www.pamarys.eu/zemaiciu-naumiescio-gimnazija-liko-be-direktoriaus/

 

***

 

 

Už klasės ribų

Liepos 4-10 dienomis Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojų komanda – direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Bartušienė bei anglų kalbos mokytojos D. Naujokienė ir J. Beitienė, dalyvavo Erasmus+ kursuose „Už klasės ribų“, kurie vyko Suomijos mieste Joensu. Tai pirmoji įgyvendinamo projekto Erasmus+ Ka1 dalis.

Šio projekto tikslas - kelti darbuotojų kvalifikaciją, suteikiant jiems galimybę įgyti tinkamų kompetencijų, reikalingų taikyti netradicinius mokymo metodus,  t. y. mokymą netradicinėse erdvėse, kuo efektyviau panaudojant esamą aplinką ir išteklius. Į šiuos kursus susirinko įvairi tarptautinė kompanija iš tokių šalių kaip Didžioji Britanija, Čekija, Portugalija, Ispanija, Lenkija, Prancūzija bei Vengrija. Per 5 dienas mokytojai susipažino su Suomijos švietimo sistema, jos raida, Suomijos kultūra. Taip pat mokytojai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose skirtingose aplinkose, sužinojo įvairesnių būdų, kaip vesti pamokas už klasės ribų.

 

Dalyvavimas šiame projekte taip pat padėjo užmegzti santykius ir rasti  partnerius tarptautiniams projektams ir mainų programoms, kurie padeda mokiniams ir mokytojams susipažinti su įvairiomis kultūromis, plėsti akiratį, tobulinti kalbinius įgūdžius, skatina smalsumą bei norą tobulėti.

 

 

 

 Naujienų archyvas